DOV - dílčí oslabení výkonu

Program posiluje oslabené funkce, které jsou příčinou
školních potíží Vašeho dítěte.


Je určen pro žáky základních i středních škol, vysokoškoláky
i pro dospělé, kteří chtějí řešit své potíže v oblasti vzdělávání.
Pro školní úspěch jsou nezbytné dvě oblasti - určitá inteligence
dítěte a dostatečně rozvinuté jednotlivé psychické funkce.
I velmi inteligentní dítě nemusí dosahovat předpokládaných výsledků.
Příčinou bývají právě oslabené psychické funkce.

Stimulační program DOV byl sestaven neurologem, v České republice
se s úspěchem používá u dětí i dospělých s poruchami učení
(dyslexie, dysortografie, ...) již téměř 20 let.

Vyšetření odhalí oslabené funkce Vašeho dítěte, na jeho základě sestavím individuální postup nápravy. Rodiče cvičí s dítětem dle
návodu 10 minut denně, na konzultace chodí 1x za měsíc. Doba trvání programu je individuální, závisí na počtu oslabených funkcí.