Diagnostika rizika vzniku dyslexie a diagnostika školní zralosti

Komu je diagnostika rizika vzniku dyslexie určena? Zkuste si odpovědět na následující
otázky.
Vyskytuje se ve Vaší rodině porucha učení?
Má Vaše dítě potíže s pozorností a s pamětí?
Je neobratné, málo šikovné, nerado kreslí?
Nemá zájem o písmenka?
Nedaří se mu rýmování, určování prvních a posledních hlásek slov,
nechce skládat puzzle?
Začalo později mluvit? Má malou slovní zásobu? Obtížně se vyjadřuje,
dlouho hledá potřebná slova? Složitější slova nedokáže vůbec vyslovit nebo je komolí?
Umí správně vyslovit všechny hlásky, přesto říká SUSENKA nebo ŠUŠENKA,
KOTATA nebo KOŤAŤA, HODINI nebo HODYNY?

Pokud jste si na několik otázek odpověděli kladně, je vhodné, aby
Vaše dítě absolvovalo test, který posoudí riziko vzniku poruch učení.
Dobrý výsledek v tomto testu celkem spolehlivě vylučuje nebezpečí vzniku
dyslexie, slabší výsledek odhalí nedostatečně rozvinuté oblasti a my můžeme využít čas
k jejich stimulaci. Vhodným rozvojem dítěte se dá vzniku poruch učení
předejít, nebo alespoň významně zmírnit jejich závažnost.
Prevence je vždy účinnější než pozdější reedukace, stojí méně práce i peněz
a Vy i Vaše dítě se vyhnete problémům spojených se školním neúspěchem.

Diagnostika školní zralosti posuzuje školní zralost a připravenost
v různých oblastech důležitých pro bezproblémový přechod Vašeho potomka do základní školy,
je vhodná pro všechny děti v posledním roce před nástupem
do základní školy.
Pokud diagnostika odhalí u Vašeho dítěte určité oslabené
funkce, můžeme, budete-li mít zájem, sestavit program pro
rozvoj oslabených oblastí, a tak připravit Vašemu dítěti
úspěšný vstup do základní školy.