Doučování

Doučuji český jazyk u dětí z 1.-9. třídy základní školy (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií)
a matematiku v rozsahu 1.-7. třídy základní školy (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií).
Jiné předměty dle domluvy.

Využívám zprostředkovaného učení, které klade důraz na pochopení látky,
osvojování látky probíhá prostřednictvím zapojení více smyslů a s pomocí mnoha zajímavých didaktických pomůcek.
Samozřejmostí je po celou dobu práce "bezpečné prostředí", kde nikomu není vyčítána žádná chyba, naopak práce s chybou je součástí výuky.
Posměch a ironie jsou zapovězeny.

Přizpůsobuji se individuálním potřebám, tempu a možnostem konkrétního dítěte.

Je možné domluvit pravidelná sezení,
několik hodin k osvojení určité látky (např.vyjmenovaných slov po v, předpon s-z-vz apod.),
nebo jednorázové setkání za účelem osvojení např. výpočtu povrchu krychle atd.