FIE - Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení

Základní řada je určena dětem od 4 do asi 8 let, lidem, jejichž
poznávací funkce jsou limitovány (lidem s mentálním postižením)
a seniorům, kteří začínají ztrácet paměť a schopnost uvažovat.

Standardní řada je určena dětem od 8 let. Horní hranice není určena,
jejikož se s úspěchem používá i u dospělých.

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení se zaměřuje na rozvoj
a případnou přestavbu stávající struktury poznávacích funkcí a na
budování efektivních učebních strategií a návyků. Rozvíjí schopnost myslet,
učit se, používát správné strategie a dokázat je změnit, jsou-li neúčinné.
Rozvíjí logické myšlení, slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, zvyšuje IQ,
jelikož umožňuje dítěti zcela využít jeho potenciál.

Používá principy zprostředkovaného učení, které nepředává hotové poznatky,
ale ukazuje cestu, jak na ně přijít. Děti se nerady učí, ale rády myslí,
proto je práce s Feuersteinovými instrumenty většinou velmi baví.

Metoda je vhodná pro děti s výukovými problémy i pro děti nadané, velmi vhodné je použití metody jako součásti přípravy na
zkoušky na víceletá gymnázia.

Sezení trvá 50-60 minut, mělo by probíhat nejméně 1x týdně, jinak se snižuje efektivita metody.