HYPO

Stimulační program pro děti před vstupem do základní školy,
pro děti po odkladu povinné školní docházky a pro děti v prvním.
pololetí 1. třídy.


Používá se u dětí s poruchou pozornosti (ADHD, ADD) a s nerovnoměrným
rozvojem psychických funkcí (např. oslabené zrakové rozlišování,
zraková paměť, zraková pozornost, sluchové rozlišování, sluchová paměť,
sluchová pozornost, intermodalita, serialita a další).

Je možné ho použít i preventivně u tzv. "bezproblémových dětí" k procvičení dílčích dovedností potřebných pro úspěšný vstup
do základní školy.

Rodiče cvičí denně asi 10-15 minut, na konzultace chodí 1x za 1-2 týdny. Program trvá asi 4 měsíce.