KUPOZ - program pro rozvoj pozornosti

KUPOZ je určen zejména žákům 2.-5. ročníku ZŠ s poruchou pozornosti,
s úspěchem se ale užívá i u dětí s vývojovou poruchou řeči (dysfázií),
s pomalým psychomotorickým tempem, u dětí s lehce sníženým intelektem
a u dospělých po cévní mozkové příhodě.

Program kromě pozornosti rozvíjí i jemnou motoriku, slovní zásobu a pohotovost vyjadřování, zvyšuje odolnost vůči časovému stresu, posiluje sluchové i zrakové vnímání, pravo-levou orientaci a paměť. Zlepšuje myšlení, ukazuje pro dítě vhodné strategie učení a zvyšuje sebevědomí dítěte.

KUPOZ je vytvořen pro práci rodiče s dítětem, kteří společně každý den asi 15 minut plní zadané úkoly. Obsahuje 15 lekcí, každá z nich trvá týden, celý program probíhá tedy necelé 4 měsíce. Jednou za 14 dní přichází dítě se svým rodičem na konzultaci k odborníkovi, který je naučí činnosti na následující dva týdny. Práce je zábavná, děti většinou plní úkoly velmi rády. Metoda se s úspěchem používá již několik let.