KUPREV

Stimulační preventivní program pro děti od 4 do asi 8 let.

Jedná se o orientační program, který poskytuje dítěti základní
orientaci v čase, prostoru a zejména orientaci vlastní osoubou.
Dává dětem informace tak, aby jim rozuměly a mohly vytvářet systém,
na kterém se dá dále stavět.

Program je určen pro dvojici rodič-dítě, upevňuje jejich vztahy
a postupně připravuje na pravidelnou školní práci. Obsahuje 18 lekcí,
jedna lekce je plánována na 1-2 týdny. Přibližně po 2 týdnech
chodí rodič s dítětem na konzultace.