Logopedie

Náprava patlavosti (dyslálie) - úprava výslovnosti
hravou metodou s využitím velkého množství pomůcek,
Rozvoj slovní zásoby a vyjadřovací schopnosti dítěte.