MAXÍK

Stimulační program pro předškoláky od 5 let, pro děti po odkladu
povinné školní docházky a pro žáky s potížemi v učení v 1. a 2. ročníku
základní školy.


Program rozvíjí všechny oblasti potřebné pro bezproblémový začátek čtení
a psaní. Podporuje předmatematické představy a logické myšlení. Naučí
správně držet psací náčiní a uvolní ruku pro zvládnutí psaní. Obohatí
slovní zásobu a rozvine koordinaci pohybu dítěte, a tím
pozitivně ovlivní i jeho výslovnost.

Předškolákům pomáhá zajistit úspěšný vstup do základní školy, používá
se preventivně, je vhodný pro všechny děti v posledním roce před nástupem
do základní školy.

Rodiče cvičí s dítětem dle návodu doma 8-10 minut denně, na konzultace
chodí 1x za 2-4 týdny dle domluvy. Program probíhá asi 8 měsíců.