Příprava na víceletá gymnázia

Příprava na SCIO testy i na vlastní testy gymnázií.

Je-li dostatek času na přípravu, je vhodné zařadit do přípravy
Feuersteinovu metodu instrumentálního obohacení (FIE).

Sezení se řídí individuálními potřebami dítěte. Dle Vašich
požadavků se budeme věnovat určitému předmětu nebo bude příprava
zaměřena na všechny testované oblasti.

Při práci budeme používat zajímavé pomůcky, které umožní Vašemu
dítěti látku pochopit, zapamatovat si ji a správně ji aplikovat.

Materiály jsou v ceně sezení.


V roce 2010 byly všechny děti, které jsem připravovala na zkoušky, přijaty na státní víceletá gymnázia. V roce 2011 byly všechny děti, které jsem připravovala na zkoušky, přijaty na víceletá gymnázia, 90% z nich na státní víceletá gymnázia.