Hravá sezení

Chcete dobře připravit dítě na vstup do základní školy, ale Vaše pracovní vytížení Vám neumožňuje využít rozvíjejících programů, které vyžadují pravidelnou každodenní práci s Vaším potomkem?

Můžete využít hravých sezení, při kterých budu zábavnou formou rozvíjet myšlení, slovní zásobu, pozornost, grafomotoriku, předmatematické představy, zrakové i sluchové vnímání Vašeho dítěte dle jeho individuálních potřeb. Na jednotlivých sezeních si bude Váš chlapec či holčička s využitím různých her, didaktických pomůcek a počítačových programů postupně posilovat všechny oblasti potřebné k úspěšnému vstupu do základní školy.

Sezení probíhají dle Vašich časových možností, optimální frekvence zajišťující efektivní výsledky je asi jedenkrát týdně.