Úvod

Vítám Vás na svých webových stránkách. Nabízím rozvoj Vašeho dítěte
zajímavými, pro dítě přitažlivými a efektivními metodami, při kterých
Váš potomek téměř nepozná, že se vlastně učí. Mám zkušenosti i s dětmi
s Downovým syndromem, Aspergerovým syndromem a s dětmi se sluchovým
postižením. Domluvím se českým znakovým jazykem.


Narodila jsem se v roce 1972 v Praze. Jsem vdaná a mám dva syny.
Vystudovala jsem speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Technické
univerzity v Liberci, kde jsem získala státní zkoušku z logopedie,
a pedagogiku předškolního věku se zaměřením na speciální pedagogiku
na Univerzitě Karlově v Praze.
Na částečný úvazek pracuji jako speciální pedagog v mateřské škole v Praze 6,
která integruje děti s různým druhem postižení. Starám se zde o všestranný
rozvoj dětí zdravých i dětí s postižením, včetně logopedické péče.

Ve své soukromé praxi připravuji děti na úspěšný vstup do základní školy,
pracuji s dětmi s poruchami učení, napravuji poruchy výslovnosti
a připravuji děti na zkoušky na víceletá gymnázia. Při reedukacích i učení
využívám velké množství zajímavých didaktických pomůcek, mnoha z nich jsem
sama autorkou. Uplatňuji metodu zprostředkovaného učení.

Absolvovala jsem semináře různých preventivních, rozvíjejících i nápravných
programů pro předškoláky a školáky – např. MAXÍK, HYPO, KUPOZ, KUPREV,
Metoda dobrého startu, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení,
Dílčí oslabení výkonu (DOV) apod.