Úvod

Děti od 4 let

FIE

KUPREV

Logopedie

Hravá sezení

Děti před vstupem do ZŠ

Diagnostika

MAXÍK

HYPO

Logopedie

FIE

Hravá sezení

KUPREV

Děti s poruchami učení a pozornosti

DOV

FIE

Reedukační sezení

KUPOZ

Doučování

Příprava na víceletá gymnázia

Stimulační programy

MAXÍK

HYPO

DOV

FIE

KUPOZ